خدمات

3998702 b3998702

سونوگرافی جنین

غربالگری 3 ماهه اول
سونوگرافی NT
غربالگری سه ماهه دوم
سونوگرافی داپلر
اکوکاردیوگرافی قلب جنین
اطلاعات بیشتر
3998702 b3998702

سونوگرافی نوزاد

سونوگرافی رحم
سونوگرافی ضمائم
سونوگرافی پستان
سونوگرافی الاستوگرافی
سونوگرافی های بعد از تولد نوزاد
اطلاعات بیشتر
images motherimages mother w

سونوگرافی مادران

سونوگرافی رحم
سونوگرافی ضمائم
سونوگرافی پستان
سونوگرافی الاستوگرافی
سونوگرافی های بعد از تولد نوزاد
اطلاعات بیشتر
ultrasound bbultrasound b

سونوگرافی بزرگسالان

سونوگرافی لگن
اجزای شکم و نسوج نرم
داپلر رنگی عروق
شریانی و وریدی
سونوگرافی تیروئید و غدد داخلی
اطلاعات بیشتر
790143 b790143 w

رادیولوژی

عکس برداری رنگی رحم
عکس برداری لوله های رحمی
عکس برداری و بررسی مثانه
عکس برداری مجاری ادرار
عکس برداری رنگی سیستم گوارش
اطلاعات بیشتر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خانه تماسدرباره ماآدرس ما