زمانی كه از وجود مسافر كوچك خود با خبر می شوید دلتان می خواهد كه از سلامت فرزندتان خاطر جمع شوید. سونوگرافی یكی از راه های رسیدن به این مقصود می باشد.

اولین سونوگرافی معمولا در شش تا ده هفتگی انجام می پذیرد. ممكن است در سونوگرافی شكمی در هفته های نخست بارداری قلب رویت نگردد لذا نیاز به سونوگرافی دقیق تر، به صورت ترانس واژینال می گردد.

سونوگرافی ترانس واژینال به واسطه دسترسی نزدیكتر به جنین، بررسی دقیقتری را به قلب و رشد جنین ممكن می سازد كه به همین دلیل نسبت به سونوگرافی شكمی در این هفته ها در اولویت است.

با توجه به سرعت رشد یكسان در تمامی جنین ها در اوایل بارداری، سن جنین در سونوگرافی ترانس واژینال با دقت بیشتری محاسبه می گردد و بدین لحاظ این سونوگرافی حائز اهمیت است.

سونوگرافی ساده بارداری ممكن است در بین سونوگرافی های غربالگری، سه بعدی و چهار بعدی، داپلر و بیوفیزیكال به دلایل مختلف از طرف پزشك معالج درخواست گردد.

هر چند این سونوگرافی ها به عنوان سونوگرافی های تخصصی شناخته نمی شود اما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خصوصا در هفته های پایانی بارداری جهت بررسی وضعیت و چرخیدن جنین معمولا این سونوگرافی از طرف پزشك معالج درخواست میگردد.

همچنین سونوگرافی ساده جهت ارزیابی وجود جنین و تشخیص ساک بارداری، سن جنین, بررسی ضربان قلب جنین و هماتوم در بارداری درخواست می گردد.

خانه تماسدرباره ماآدرس ما