عکس رنگی رحم

عکس رنگی رحم

ما قصد داريم در اينجا شمارا با صورت های عکسبرداری از جمله هزینه عکس رنگی رحم و عکس رنگی رحم بدون درد آشنا کنيم.
برای درمان صحيح هر بيماری، ابتدا تشخيص مهمترين بخش است.
هيستروسالپنگوگرافی يا تصويربرداری رنگی رحم يکی از راه های تشخيص بيماری در زنان است.اين تصويربرداری به کمک اشعه ايکس از نواحی داخلی و لوله های رحمی صورت ميگيرد.

شرايط تصويربرداری رنگی از رحم

1. عکس بايد قبل از دوره ی تخمک گذاری به عبارتی پس از گذشت 5 الی يک هفته پس از دوره قاعدگی باشد.
2. در صورت اينکه مراجعه کننده دارای التهابات مزمن و لگنی باشد بايد ابتدا دوره ی درمان خود را نير بگذراند.
3. به دليل استفاده مستقيم از اشعه ايکس در تصويربرداری بايد کليه اجسام فلزی از جمله ساعت، جواهرات، تلفن همراه و … از بیمار دور باشد.
4. اين تصويربرداری برای جنين بسيار خطرناک است بنابراين زنان باردار بايد توجه لازم را به اين موضوع داشته باشند.

هزینه عکس رنگی رحم

تصويربرداری رنگی از رحم يکی از بهترين روش های معاينه ی لوله ها همزمان با حفره رحم است و اين نيز از ميزان هزينه معقولی برخوردار ميباشد که افراد ميتوانند از آن به آسانی بهره مند شوند.
اين عمل يعنی تصويربرداری رنگی رحم مشمول هزينه هايی از جمله هزينه ی دارو و بيهوشی ميشود که براساس بيمه ی بيمار متغير ميباشد.

مزايای عکس رنگی رحم

1. يک روش تشخيصی کم تهاجم است و مدت زمان مورد نياز براي انجام آن کوتاه ميباشد.
2. بسياری از افراد بعد از انجام دادن تصويربرداری رنگی رحم به طور طبيعی باردار شده اند زيرا عبور ماده ” حاجب ” از لوله ها باعث رفع انسداد و گرفتگی های لوله ی رحم ميشود.

مجموعه سونوگرافی دکتر صدری تمام عکس برداری ها از جمله سونوگرافی غربالگری اول را انجام می دهد.

عکس رنگی رحم بدون درد

روش انجام عکس برداری در مورد هر بيمار در هر بخش ممکن است متفاوت باشد.
در بعضی بخش ها برای کمک به آرام بودن بيمار برای او قرص يا تزريقی تجويز ميشود که برخلاف باور عموم اين داروها موجب به خواب رفتن بيمار نميشوند و فقط به او کمک ميکنند که احساس بهتری در حين صورت گرفتن عمل تصويربرداري داشته باشد.
اما لازم به ذکر است که اکثر زنان به تجويز قرص يا تزريق داروی به خصوصی نياز ندارند.

موارد قابل بررسی در تصويربرداری رنگی رحم

1. بررسی حجم رحم
2.بررسی حفره و لوله های رحم
3. بررسی باز بودن لوله ی فالوپ
4. تشخيص تومور، چسبندگی، سرطان و فيبروز رحم
5.برسی علت سقط مکرر و ناهنجاری مادرزادی در رحم
6. تشخيص تغيرات آندومتر

خانه تماسدرباره ماآدرس ما